2024. július 15. hétfő,
Henrik, Roland napja.
Kalendárium
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Szolgálat
Megnyitás önálló lapon Hozzászólások, kritikák


 "A GÖRNYEDT TEHERVIVŐ FELNÉZ:
íme a világ közepén áll,
A MENNYBOLT AZ Ő FEJE FÖLÖTT A LEGMAGASABB "

A hosszú cím, Weöres Sándor epigrammája, amely szerintem a szolgáló ember dicsőítése. Igen, az embert sok mindenért lehet csodálni, tisztelni, de fejet kell hajtanunk előtte, amikor szolgál. Szeretetre születtünk. Hivatásunkat szolgálatban élhetjük meg.

Nem régiben történt a pápaválasztás. Erkölcsi hatalma szinte páratlan a világban. Tetszett, amikor Ferenc pápa magát bemutatkozásakor egyszerűen Róma püspökének mondta. Még inkább tetszik, hogy a pápák hozzájuk igazán illő "rangja" nem más, mint, ahogy elsőnek I. Nagy Szent Gergely pápa (590-604) bevezette: " Isten szolgáinak szolgája. " A II. Vatikáni Zsinat 16 dekrétumát, (tantételét)  az akkori pápa, VI. Pál mind így kezdi: " Isten szolgáinak szolgálja. " (Ezért oly idegen tőlem, amikor a pápát "Szentatyának" vagy "Őszentségének" szólítják, az is furcsa nekem, amikor a püspök megszólítása így hangzik: Eminenciás vagy Execellenciás Úr.)

E bevezetéssel akarom felvezetni a jézusi boldogságok egyikét, melyet tanított és megélt. Mindannyiunk számára.
Ő saját magáról mondotta: "Hiszen az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért." (Mt 20,28) 30 éves koráig ács mesterként szolgálta megrendelőit. 3 éven át tanított. Betegeket gyógyított, szomorúakat vigasztalt. Szolgálni akar, hiszen mondta, mondja: " Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terheket hordoztok, és én felüdítlek titeket." (Mt 11,28) Akkoriban illett a vendégek lábát megmosni, amelyet szolgák végeztek. Ő Nagycsütörtök este apostolai lábát mosta meg, akik zavarba jöttek. Kérdésükre válaszolta, hogy ha Ő a Mester ezt tette, hasonlóképpen cselekedjenek, példát adott nekik a szolgálatra. "Nem nagyobb a szolga az uránál, sem a küldött küldőjénél, aki küldte. Mivel ezeket tudjátok, boldogok vagytok, ha meg is teszitek." (Jn 13,16)

Jézusról nemcsak azt olvashatjuk, hogy Isten kijelentette, hogy Ő a szeretett fia, akiben kedve telik (Mt 3,17), hanem már Izaiás próféta szavaival üzenete: " Íme, a szolgám, akit választottam, a kedvencem, akiben lelkem tetszését találta." (Mt 12,18)

Az ember legalapvetőbb feladata: szolgálni embertársait. "Senki sem sziget." Egymásért élünk, egymás által élünk. Vallásosak között is vannak, akik sajnálják, hogy nem szolgálhatják Istent. Tudniok kell, amit egynek tesznek az emberek közül, akár, mint szülő, akár, mint tanító-nevelő, akár mint munkáltató vagy szellemi-fizikai dolgozó, Istennek teszik. Sőt, azok, akik még nem kapták meg a hit ajándékát, vagy elvesztették azt, vagy más vallásokban élnek, vagy csupán jó emberek akarnak lenni, ők is a mindennapi kötelességük által az embereknek tett szolgálatuk Isten szolgálata.

Hogyan merem ezt állítani? Jézus mondotta, amit tesztek embertársaitoknak nekem teszitek, vagy tőlem tagadjátok meg.
A világ "beteljesedésekor", amikor "mérlegre" kerül a jó ( a megtett szolgálat vagy elmulasztott szolgálat) csupán az lesz a mérv adó, hogy szolgáltuk-e embertársainkat.  - Kérem olvassák el hívők vagy hit nélküliek Máté evangéliumának 25. fejezetét 3l. sorától a 48-ig.

"Szolgálni"
- kevésbé elismert szó, még kevésbé becsült tevékenység.( Bár a kormányok tagjai "miniszterek", mely latin szó és annyit jelent: szolga. Ha a  hatalom szeretete tölti be őket, akkor szolgálatuk uralkodás, önös érdekek szolgálata. Ám ha a szeretet hatalma van bennük, akkor valóban megilleti őket a "miniszter" elnevezés, hiszen akkor a közérdekeit szolgálják.) Jézusnak az a véleménye, hogy: Boldog az a szolga, ha ura hazatérve ilyen munkában találja." (Mt.24,46) Boldogok szerinte azok a szolgák, akiket éberen talál uruk... (Lk.12,37)

Mennyi depressziót vált ki napjainkban, mit tegyek, hogy hasznos legyek? Megtévesztő, lelki részegségbe ejtő a sztárok dicsőítése a média által. A mindennapi ember, aki "csak" teszi a dolgát, az semmi? Taps nélkül ér valamit az élete? Jézus válasza félelmetes erre, mindazoknak szól, akik megteszik mindennapi embertársaikat érintő, család, munkahely, haza életét tevő szolgálatukat. Neki tesszük. Ha pedig ez igaz, akkor az is igaz, amit Ő állít: " AZT, AKI SZOLGÁL NEKEM, MEG FOGJA TISZTELNI AZ ATYA." (Jn 25,40)
Ha ezt felismerem,  mondhatom Jézus Anyjának szavaival, hogy " boldognak mond engem minden nemzedék ".

               .....

Vitathatatlan, a szolgálat, mely nap mint nap vállunkon, szívünkben van, teher. Bizony meghajlunk alatta, de ne feledjük, felettünk a mennybolt...

Kedves Olvasó! Az íráshoz csak regisztrált, és bejelentkezett tagok írhatnak hozzászólást!

Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007