2024. június 25. kedd,
Vilmos napja.
Kalendárium
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
"Láttam a lelket!"
Megnyitás önálló lapon Hozzászólások, kritikák(Jn 1,32)


Ki látta?
Keresztelő János állította a Jordán partján - adja hírül a Biblia.
Igazat mondott?
Látható a Láthatatlan? Érzékelhető az érzékelhetetlen? Istennél semmi sem lehetetlen. Most pedig Róla van szó...
Vajon Isten a teremtett világmindenség láthatóságában nem Önmagát  önmagát mutatta és mutatja be? Amikor Egyszülött Fia emberré lett Jézusban, látható lett. A Szentlélek eljöveteleikor  galamb alakjában, máskor tüzes nyelvek lobbanásában, szélviharban, szelíd forrásvízben vált érzékelhetővé.
Saját lelkem sem látom. Mégis mi fénylik föl a szememben s beszél tekintetemben?az arc mosolya, a kéz mozdulata több ,mint ami látható. A gondolatban a lélek szikrája fénylik, a szív szeretetében a lélek izzik. Aki rám néz, a lelkemet is látja, aki rád néz, annak lelked többé nem rejtett.
"Láttam a Lelket!" - kiáltott Keresztelő János. Igazat mondott.
                              
                                         ...........................
LÁTOM A LELKET

Állításom merész. Még azt, hogy Keresztelő János látta, elfogadjuk, de mondhatja-e egy hétköznapi ember? Igen. Erről szeretnék írni, s nem kell misztikus élményekre gondolni. Csupán annyi, amit a mindennapi hívő, szürke hétköznapi ember is képes érzékel, "látni".
              Látom a Lelket
              az imádkozó ember arcán. Már gyermekkoromban, amikor ministráltam, vonzott az áldozók arca. Áldozás pillanataiban figyeltem azokat. Később, amikor az oltártól jöttek, jönnek el. Ma is nézem őket. Annak meghittségében élnek, ami áthatja őket, hiszen az Urat, Jézust vették magukhoz. Az áldozás, úrvacsora-vétel élménye a Szentlélek
által történik, amint erről ír Pál apostol. ( 1 Kor 12,3 ) Az áldozók arcán átsugárzó lelkiségben Isten Lelkének fénye.
Talán azt látom...
             Látom a Lelket
             abban a bátorságban, önérzetes alázatban, amint valaki megvallja hitét, a kérdezőnek vallásáról beszél és nem szégyelli meggyőződését. Jézus mondja, ne töprengjünk, miként válaszolunk a minket kérdezőnek. "Abban az órában megtudjátok, mit szóljatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól belőletek."
            Látom a Lelket
            annak boldogságában, aki éli, érzi, tudja és hiszi, vallja: Isten gyermeke vagyok. Erről a szeretetkapcsolatról, érzésvalóságról győzi meg a mindennapok szinte "senki" emberét. " A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk." (Róm 8,6)
           Látom a Lelket
           a prédikáló papban, az Igét hírdetőben, napjaink prófétáiban  , a hitet oktató apában, tanárban, hiszen " a Lélek szólásra indította őket." (ApCel 2,4) " Mindíg csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek -Isten megbízottaiként - a szent emberek." ( 2 Pt 21 )
          Látom a Lelket
          ahol "szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás" van, hiszen mindezek  "a Lélek gyümölcsei" az ember szívében. (Gal 5,22) És ott a Lélek, ahol a szabadság öntudata jelenik meg a döntésekben, hiszen "ahol az Úr Lelke, ott a szabadság." (2 Kor 3,17)
        Az ember természetfeletti istentapasztalatnak részese lehet egyszerű élményekben is. Karl Rahner hittudós
felsorol konkrét helyzeteket.
        "-  Amikor valaki próbálja Istent szeretni, jóllehet a hallgató a megfoghatatlan misztériumtól látszólag semmi feleletet nem kap szeretetére életében, semmit el nem cserél Istennel, jóllehet látszólag a halálba torkolló élet az üresbe, az érthetetlen, feneketlen mélységbe való zuhanás.
        -  Amikor valaki áldozatot vállalva megteszi kötelességét megtagadva magát, bár ezt  a látszólagos ostobaságot megvetik az emberek.
       -  Amikor valaki életével nem tud elszámolni Istennek, de megkisérli a bánatot... Mégis reménykedik Isten irgalmába.
      -  Amikor valaki valóban jó egy másik emberhez, akitől semmi elismerést és hálát nem kap - tehát teljesen önzetlenül cselekszik.
     -  Amikor valaki lelkismerete benső hangjának engedelmeskedve olyan döntést hoz, amit senki nem érthet meg és amelyért mindörökre felelősséget vállal."

Élmények ezek, szabad meglátások, megélések, melyekben Isten Lelkét tapasztahatjuk meg, akár úgy, hogy mi vagyunk ilyen helyzetben, akár úgy, hogy másokban észleljük e természetes okkal nem magyarázható jelenségeket.
" Ez a mindenapok misztikája: Isten megtapasztalása mindenben." S ha tapasztalás, akkor az már nem "látás"?
                                       "Ó mutasd meg arcodat, Fölség, Szentlélek!
                                         A te arcod vonásai fényesek,
                                         a te revelációid sugarak.
                                         Mikor több szentet, jót, igazat látunk,
                                         
Téged láttunk meg,

                                           te lelepzed magadat.
                                           Köszönöm, imádlak, szeretlek."
                                                                                                    (Prohászka)
Kedves Olvasó! Az íráshoz csak regisztrált, és bejelentkezett tagok írhatnak hozzászólást!

Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007