2023. november 30. csütörtök,
András, Andor napja.
Kalendárium
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Egyező magyar-angol szavak
Megnyitás önálló lapon Hozzászólások, kritikák

 

Az egyező magyar-angol szavak gyűjtése kisebb-nagyobb megszakításokkal tulajdonképpen 200 év óta zajlik. A rokonság felfedezői között elsőként említendő Berzsenyi Dániel és Czuczor Ger­gely. Az 1800-as évek első felében ugyanis még ismert volt a magyar és az angol nyelv mélyre ható kapcsolata, csak aztán más szelek kezdtek fújni és fújnak mindmáig... 750 egyező szó bizo­nyítással együtt Az angol szókincs magyar szemmel című könyvben került először egybegyűjtve a nagyközönség elé (Fríg Kiadó, 2007.). Alább ebből a szófejtő gyűjteményből látunk úgy 400 sza­vas mutatványt ízelítőnek. Ha egy-egy szónál netán magyarázatot igényel az olvasó, a fent említett könyvben megtalálja. (Az egyeztetett szavak száma most már 1200 körül jár.)

Tudom, a fent leírtak jelenleg meglepőnek tűnhetnek, de ma már az is látható, hogy az egyezés még annál is sokkal nagyobb, mint amekkora csupán a szószedetből kitűnik. Hiszen még mindig lehetne írni akár kis meséket, verseket is, melyek az eltelt idő ellenére ugyanazok magyarul is és angolul is. Ezek esetében csupán a kiejtést kell angolosra, illetve magyarosra venni. Általában véve az eltérést az adja, hogy 1) az angol mondatszerkesztés sokkal kötöttebb, gépiesebb, mint a magyar, 2) az angol szavak jó része többé-kevésbé roncsolódott már. Például wrong a rong, mint rongált, gyökével azonos, de rong (angolosan ejtve: wrong) azért lágyan ejtve maga a rongy szó is.

A fenti állítások bizonyítására minden külön magyarázat nélkül öt példamondatot mutatok alább. Csupán a hanghiányt jelzem pirossal, s megjegyzem, hogy az angol is nem létige, hanem a magyar az mutató névmással azonos. A tévedés a felcserélhetőség miatt keletkezett, ami jól látszik az azonos jelentésű „sok oka van” és a „sok az oka” magyar mondatokból.

Az alábbi mondatpárok azonossága fölötti vitának pedig azért nincs helye, mert e párok egy­más tükörfordításai, s egyaránt érthetők magyarul is, angolul is:

 

Mary  is mere  muck.

  Mari az  merő mocsk.

Peter  is languid.

Péter az lankadt.

Does Peter sing?   He  does.

Tesz  Péter zeng? (H)ő tesz.

 

What does he? Peter choose ware.

 Mit   tesz hő? Péter   húz      áru.

Peter  mends  the wrong        mantle.

Péter mentez  (a)    rong(ált) mente.

 

Még egy példa az angol kifejezés egyszerűsödésére is, mintának az olvasó esetleg további önálló elemzéshez:

 

  Ivan all    night add.

 Iván álló  nyugt ad.

 

Azaz „Iván álló éjszaka összead”.

 

Itt tehát szó sincs szavak ide-oda kölcsönzéséről. Egy magyarázat lehetséges: valaha – történelmi léptékkel mérve nem is olyan régen –, egy nyelv volt az angol és a magyar. Az ős: Európa, s főként a Kárpát-medence ősnyelve. A történészek adósaink a magyarázattal. (Természetesen kölcsönzésre is van sok példa, sőt, madárláttára is. Ez utóbbira példa a bacon szó. E szó a Bakony szóval azonos – bakonyi szalonna! – s most visszatért bacon kiejtéssel. Ez tehát egy madárlátta szavunk.)

 MAGYAR-ANGOL SZÓEGYEZTETŐ KISSZÓTÁR:

 

 

Jelzések:

            szó eleji felhúzott kis betű: csupán kiejtést díszítő hang, pl. frounce | ránc

            angol szó belsejében lévő dőlt betű: csupán kiejtést díszítő hang, pl. bulbous | búbos

 

 

 

add | ad (hozzá)

added | adott

addende | adandó

age | agg, valójában ó-ag, ahol ó régit jelent

alive | eleve(n) [élő]

all | áll: egész, teljes, pl. álló nap = teljes nap

all-night | áll(ó) nyugt: álló éjszaka

allotee | (vkit meg-)illető

alt- (mint alter) | át (lásd: out), a régies ált(al) szóból, az angolban át-alakít, át-alakul stb. érteményű

amaz(e) | ámoz [ámít, ámol-ít], az ám, bám gyökből

amazed  | ámozott: elámított

-an, -ian | főnév és melléknév képző, pl. irány, silány

anger | inger

any | annyi

as | ösz

babe | baba

babysh | babás

bag | bögy, bugyor

baggy | „buggyi”: buggyos

balance | billenc(s), érts: ami egyensúlyozódik

bale | baj (bal és baj a magyarban ugyanaz, pl. baleset: bajeset)

balk | bak: akadály

bar- | bőr

bare | pőre, valójában ‘bőre’, azaz pucér, pl. barefoot = bőrláb, azaz mezítláb

barge | bárka [dereglye]

bark | bárka [sajka]

bat | bot

baulk | bak, mint fűrészbak

bay | pej

be- | be, pl. befog=befog(!): beködösít, elködösít, avagy besut=besüt, azaz belő: az angolban lerészegít

beak | bök [csőr, kampós orr]

beat | bot (ige!, mint fut, süt stb.), b-vesztéssel: üt

befall | behull (hull h-f: fall)

befoul | befül: bemocskol, → foul = fül valójában büdösít jelentésű; a fül ige, s úgy képzett, mint pl. a tol, szól, fél szavak

begird | bekerít, ugyanis gr a ker szóval azonos

ben | ben(n), bent, pl. ‘ben the hause’: ‘ben a ház’=(benn) a házban

besot | besüt, azaz belő: leitat, lerészegít

beware | bevár: őrizkedik, tartózkodik

bidon | bödön (bármilyen dudorudó oldalú edény, ui. a bid, böd a bögy szóval azonos)

biff | piff, puff: pofon

black | fek(ete), a magyarban még: fak(ó), vak

blare | lár(ma)

blaze | láz: tűz, forróság

block | lak(at)

boom | bum [dörgés, dörög]

bong | bong [zengő hang]

boo-boo | bibi [bibi, apró hiba]

bow | bó, bő (íves alakú)

bowel | bévül, bél, bel

bouffant | pöffent, pöffedt [kidudorodó, bő, kidagadó]

bough | bog, bok, mint boglya, bokor [faág, gally]

bothie | bódé, budi

boy | bojtár (a boly szóból, miből: bolyong, bojtár ugyanis kódorgót, bolyongót jelent, csak áttételes jelentése a „fiú”)

bowel | bévül (bel, bél)

brass | réz, valójában rós (rőt): piros, vörös

breach | rés

bristle | borosta

brown | barna, hangátvetéssel (valójában ‘pírnye’, a pír szóból)

brownish | barnás

bubo | búb

buck | bak (őzbak)

bug | bog(ár)

bulbar | bubor, ebből pl. a buborka, hangvesztéssel uborka, de a bibircsók szó is

bulb field | búb föld, azaz hagymaföld

bulbous | búbos

bulge | buga

bulk | bak, mint fűrészbak

bull | a bival v-nélküli párja (ilyen pár pl.: zűr-zavar, zár-závár, csűr-csavar, csévél). Bival v-f váltással: buffal(o)

bump | bömb (bömböl: mély hangot ad ki) [pl. bölömbika bömbölése]

buoy | bója

bush | boz(ót)

chase | húz: huzagolás, rovátkolás

captor | kaptár (elkapó-tár)

care | kár (baj)

catch- | kacs (pl. szőlőkacs) [megragad, beleakad, elkapás]

chap | kop

chaste | tiszta

chaze | húz

cheap | csip(et) [olcsó]

cheapen | csappan (csökken)

chide | szid (megró)

child (ejtsd: csájld) | család = gyerek, ugyanis ha valaki megkérdez egy vidékit, hogy hány gyereke van, ezt mondja: négy családom van; a gyök a csel-elkvő gyökével egyezik

chimney | kémény, a régi angolban: kemin

chimney sweeper | kéményseprő

chink | cseng

chip | chip (csip-ogás)

chirp | csirip

chirper | csiriper, azaz csiripelő

chirr | cserr(egés), csiripelés

chirrup | csirip

chisel | csiszál

chit-chat | csit-csat

choir | kör = kar (mint énekkar, dalkör)

choose | húz (választ)

chop | csap

chuff | zsúf

chump | tömb

chunk | csonk (tönk, s-sel: sonk-a)

chut | csit!

church | kerek (német kirke), ugyanis a régi templomok kör alakúak voltak

claver | csever(észés), csevely

clean | csin, mint csinált, kimódolt

clench | kilincs

clew | csav, csév (pl. csavar, csévél), mint tekert forma: cső

clip | csip(esz)

closely | közel lévő: szorosan egymás mellett, összezsúfolva

closish | közes: elég közeli

clomp | kolomp(ol)

clot | köt: megkeményedik, összeáll, pl. a cement is, ragasztó is köt, megköt, összeragad

clump | compó: csomó, comb

clutch | kulcs (miközben → clench= kilincs)

coach | kocsi

coat | köt, mint felkötött valami [gatya], a magyarban: köt-ény (köteny)

cock | kak(as)

copy | kép

corso | körző, ahol körözhetni

cough | köhög

coughing | köhing (az -ing a magyarban: -ing, -ong, -öng)

court | kert

croaker | krák(ogó), „kráker”

cup | kupa

curl | körl [körlő, kunkorodó]

cyclo | körbe forduló, e szó a csukló

damp | tomp [pl. tomp-ít]

dance | tánc, a tán gyökből, miből a tántorog, ténfereg szó is

dart1 | dárd(a) [dobónyíl, fulánk]

dart2 | tart (vhová), tört(et)

dear | drága (régies: derága), a  gyök der, ebből a derék (jó, jeles, tökéletes) szó is

deed | tett, mint cselekedet (t=d)

desk | deszk(a)

did | tett (t=d)

dig | dik(ics)

does | tesz (t=d)

door | tár(uló) [ajtó]

dura-, dure | tűr, tűrő, tartó (sokáig tartó)

durum | türem, ma a magyarban l vendéghanggal: türelm: tűrés, kitartás

eat | ét

elope | e'lopa: megszökteti a menyasszonyt

even | az eny, mint enyész v-s párja, mint pl. zaj-zsivaj

fall | hull (h=f)

falling | hullong (h=f)

fallow | hulló (h=f)

far | a fáraszt, fárad, fáradozik gyökével azonos: messze, valódi értelme: forgolódás

fault | folt (mint hiba, szégyenfolt)

field | föld

fine | fin(om)

flaff | leff, liff, mint leffen, liffeg

flag | lóg

flank | lank, mint lankadó: lágyék, langy

flask | flaska, flaskó:

fling | leng

flow | foly (folyó régiesen: folou, → follow)

flute | flóte, a fujera, hangátvetéssel: furulya szóból alakult át

fold | folt (spanyol falta, lengyel, cseh fald)

follow | folyó, az angolban: követés, végső soron folyás, folytatás

foul | fül (füll-edt)

fragile | „rogyoló”, roggyanó: törékeny

frakas | rikács

frame |  ráma

fray |  roj(t)

fresh | friss, a gyök für, mint fürge, de a gyors mozgású fürj is innen kapta a nevét, továbbá mint üdítő, frissítő pedig: fürdő

freshen | frissen (-en pl. hessen) [hűvösödik, felfrissül, frissít]

frigid | rigid: hangátvetéssel lett a rideg szóból

frit | rett, mint retten

frog |  b-f: brek, de a b csak díszítő hang, vagyis brekeg = rekeg, mert rekedtes a hangja

frounce | ránc

fuff | puff, pöf [pöffenés, pöfögés]

garden | kert, „kerten” (gard=kert)

gaga | gügye, gyagya

gargle | gurgulázás (“görgörözés”)

gate | gát [kapu] (eredeti jelentése ugyanis: ‘fedez’, ‘óv’, azaz gátol)

gee! | gyí!

glob | göb

globe | göb, gö(m)b, végül is a globe szóval azonos a göbe szó

glow | gyú

gobbet | göbet: gömböcske, gombóc

gowk | kakukk

grab |  rab(ol)

graph | rov, vagyis grafika = rovika

gravamen | rovomány, azaz felrótt valami, ami az angolban: panasz; a hibát mi is felrójuk annak, aki elköveti

graver | „rover” (aki ró): vésnök, de e szóval azonos a rovar szó is, ugyanis rója a fát, pl. a szú; e megnevezéssel egyező jellegű az angol bug, magyar bogár szó: mert bog alakú

groover | ugyanaz, mint a → graver = vésnök, rovar szó; ezzel a kiejtéssel az angolban bányászt jelent 

groved |  rovott, rovátkolt

guano | ganaj

hah | hah, ah

hair | haj, r-j átmenetre példa: hurrá-hajrá

hame | hám: hám(iga)

haranque | harang, ugyanis jelentése: erős hang (hars), harang mintegy: harsogó, angol jelentése: szónoklat, beszéd

harsh | hars

heap | hup(a)

heat, het | ‘hőt’  h-f változata: fűt; hőt ugyanis ugyanúgy ige, mint a fut, lát, süt; v-s párja: hevít; angol jelentése még több egyéb áttételes jelentés mellett: tűzbe hoz, láz, hév

heated | „hőtött”, h-f: fűtött

herd | horda ( a csorda szóból)

het | hevített, → heat

hey | hej!, hé!

hicccough | hukk és köhög összetétele

hinge | ingó (ide-oda mozgó), mint pl. inga

hip | hip-hop

hoard | hord [felhalmoz, összegyűjt]

hoarse | hars, horzs [rekedt, érdes]

hoax | haz(udás) [megtévesztés], z>x: mint lax-laza, lax-lazac

hogback | hegybak (hegy+bak: hegyhát; valaki hátán átugrani: bakugrás)

hoick | hökk, hőkölés [rántás, lökés]

hoist | húz-t: ami húz

holm | halom (ami kiemelkedik), az angolba sziget

hood | fed, csak f-h változás történt; pl. hodály és fedél hangtanilag ugyanaz a szó

hop | hop, hopsza [ugrás, szökelés]

horde | horda, a csorda szóból

hot | „hőtt”, azaz forró, → heat

house | ház

how | he, he?, a hogy rövidített alakja [hogy, hogyan?]

how-how | höhö, haha

hoy | hej

hoy | hajó

huge | hág (magasra) [óriási, hatalmas]

hum1 | ham(is) [hamiskodás]

hum2 | hüm [hümmög, zümmög]

hump | hömp, hup(a) [púp, kinövés]

humpback | hömp-, hupahát: púp, → hump, → hogback

hurt | sért (h-s csere, mint pl. a hápog sápog szóban is)

idiot | idét(len); a szó jelentése valójában: idő előtti, azaz nem érett, éretlen

job | a rob(ot) r-j változata

-ish | -es, -os, pl. lumpish=lompos

jam | gyöm (mint gyömöszölt, csömöszölt), régi magyar dsam(ál)=összevegyít, kotyvaszt

keek | kuk, mint kukucskál

keep | kap, elkap [fog, tart]

kettle | katlan [kis üst]

kid | gid(a) [gyerek]

knot | köt, csomóz

knuckle | „csukle”, azaz csukló: az angolban: gömbcsukló

kukri | kunkori [görbe kés]

lake | lák (székely szó: tó, mocsár)

lamina | lem(ez)

languid | lankadt

lap | lap [lebernyeg, szoknya eleje]

lath | léc

lava | lev (mint leves), lé, innen a láva jelentés

lave | lev (mint leves), lé [mos, áztat, öntöz]

laver | lavór, a lev (mint leves), lé gyökből [mosdóüst, rézmedence]

lazy | laza, lazsa, léz(engő)

leach | locs

leaf | lev(él)

leak | lék

lean | lany(h) [lejtő, lejt (le-ít): hajol]

lenc | lencse (laposat jelent: le-en-cs)

limp | lomp [petyhüdt, lógó]

loaf | lóf(rálás) [csatangolás, kószálás]

lobe | lóba, lóbálódó, lebeny

loch | luk

lock | lak(at)

loose | laza

low | le

lumpish | lompos

lush1 | lés, leves [nedvdús]

lush2 | lés, leves [részeg, értsd: elázott]

mackle | mocsk

mantle | mente

mar | mar, mint megmar, szétmar [elront, tönkretesz]

meadow | mező (régi magyarban: mezew), eredetileg térközt jelent, innen a Mezopotámia szó is, mely tehát: Mezőpotámia is lehetne

meander | vándor (v-m)

mellow | máló (puha, érett)

mend | ment (t-d) [javít, segít]

mere | merő (csupa, pl. merő lucsok=csupa lucsok)

morose | morc, a szó eredeti alakja: marós, moros

motor | motor, a mat, mot (mint matat, motoszkál) gyökből, miből pl. a motoring>motring (feltekert fonal) szó is

motile | motola (valójában ‘motora’)

muck | mocsk

muckheap | mocskhup(a) [trágyadomb, ganéjdomb]

mush | mos(lék) [kása, pempő]

nag | nyűg

naugh(t) | nyűg

near | -nál (l-r): közel, mellett

neck | nyak

night | nyugt [est, éjszaka]

niggle | nyűgl(-ődés) [bosszankodás]

now | no, nos [na, nos, most már]

old | ód, mint ódon

olden | ódon

on | -on, -en, -ön

ooh | ah!

oops | opsz, hopsz, hoppá

ooze | áz (pl. ázalék) [iszap, sár, csepeg]

out | át, túl

own | ön: saját

pair | pár

papulous | púpolós [hólyagos]

parch | perzs [perzsel, éget], magyarban ez a pörc szó

parched | ‘perzsett’ [elszáradt, száradt]

park | berek: b-p váltás, s a második magánhangzó kiesett

part | párt

partizan | portyáz(ány), partiz=portyáz

path | bet(eg) [szenvedő], a bágy, régiesen bád az alapszó (pl. bágyadt)

pathic | beteg

peck | pöck, pöcök

peckish | pöckös, azaz bökős [zsémbes]

pick | pöck [csákány, fogpiszkáló]

piece | pici [kis darab, rész]

pike | böke: lándzsa, dárda

piss | pisi

pist | piszt!

plash | placs, pocs

pong | fing (f-p) [bűz, szag]

pooh | piha!

poop | pup(ák) [tökfilkó]

poor | pór

poorhause | pórház (azaz szegényház)

poorish | póros

posh | pos(vány), pocs

puff | pöf, pöfékel

puffed | puffadt, puffad

rav(ine) | rév

red | rőt

reddish | rőtes

redneck | rőtnyak [faragatlan, bunkó], bizonyára parasztot értettek ez alatt

reek | rak(ás)

refresh | ráfriss(-ítés) [felfrissítés]

rent | árenda hangvesztéssel: árenda, az ‘áron ada’ oly féle összevonása, mint pl. kegyelmed>kend

ret | roth(ad)

rim | ráma

riot | riad(alom)

rip | rep

rob | rab(ol)

rock | rög

rod | rúd

rouse | ráz

rue | rí

sack | szák, zsák(mány)

sail | szél

sap | szip, pl. szippant [szív]

saw | szó, angolban: példabeszéd, közmondás

scoff | csúf

sconce | sánc

serene | szerény

shawl | sál

shell | hél (hély, az s díszítő előhang)

sheen | szín [fényes, ragyogó], ez a szén szó is, a német schön ugyan-csak (fényes, ragyogó)

shine | lásd: sheen

sip | szip, mint szippant, az angolban: kiszív, kortyintás (szív>sziph>szip) 

siphon | 1) „szívony”: szivornya (sz-t: tivor­nya), 2) szívócső

sipper | „szipper” (szipp-er), azaz szippantó: szalmaszál, szürcsölgető ember

so | szó, szóval (szó ami szó)

solid | szelid

sop | szop, angolban: felszív, mártogat, átitat; innen ered a szaft szó: felmártogatható, felitatható, szoppantható valami

soul | szél (szellem)

soug | súg, értsd: susog

spott-y | pötty-ös

stain | szenny

stellar | csillár (gyöke azonos a csillog, csillag    gyökével

stick | csök, pl. bikacsök, a bika hímvesszeje [bot, husáng, fütykös]

still | csill, mint csillapít [csillapít, csillapított, csences, nyugodt]

swamp | zsomb(ék)

sweat1 | szít (mint pl. parazsat), innen az izzad, megizzaszt jelentés; pl. sweat aut = szít át, azaz átszít: izzasztással gyógyít

sweat-2 | szítt, mint szívott, kiszívott

sweated | szított, ahol a szí - szív a gyök (mint ló - lov), ugyanis szított = szivatott; értsd: kiszívott, kiszipolyozott

sweep | söp, mint söpör, söprés

swing | suhing (leng), pl. swing-frame = suhing-ráma: lengőkeret

swoop | zsup, mint zsupsz [lecsapás]

swoosh | huss

tag | tag

tare | tára

tear | tör

thaw | tó (olvadás), a to, tá gyök jelentése: szét, elfele: ezt teszi a jég, a hó, ha meleg lesz

thee | te, téged

tump | domb, de t-vel: pl. tomp-or

tusk | tüsk, tüske

wall | fal, avagy fell (pl. fellengzős, felláció, fallosz)

wander(ing) | vándor(lás)

wane | vány, mint mint ványadt

ware | várj!: vigyázat, óvakodj (pl. → beware  = bevár: óvakodik)

waste | veszte > puszta (pusztult)

wasted | vesztett, értsd: elveszejtett, elpusztított

woe | bú

whop | hupp, hupálás

whoosh | huss!, hess!

zikzak | cikcak

Kedves Olvasó! Az íráshoz csak regisztrált, és bejelentkezett tagok írhatnak hozzászólást!

Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007