2024. június 15. szombat,
Jolán, Vid napja.
Kalendárium
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Szól az Isten
Megnyitás önálló lapon Hozzászólások, kritikák

Vannak órák, amikor az ember a Zsoltáros szavaival panaszkodik Istennek: " Ajkam, mint cserép kiszáradt,/ nyelvem az ínyemhez tapadt,/ a halál porába fektettél. " A "halál porából" egyik költőnk így kiáltott fel: " Nem akarok meghalni, nem / éveim bárhogy sokasodnak, / s keserűjén is a napoknak / újabb napokra éhezem. " Panaszunk eljut hozzá? Választ is kapunk, csak vegyük elő a Bibliát és olvassuk üzenetét. Már az ember teremtésekor kijelentette: " " Teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá." (Ter 1,26) Milyen lenne az a hasonlóság az Örökkévalóhoz, ha az ember fölött véglegesen úr lenne a halál?
Izaiás próféta (kr.e. 765-700) szavai már reményt ültetnek szívünkbe. A Seregek Ura " Örökre megsemmisíti a halált, Istenünk az Úr letörli a könnyeket minden arcról... Életre kelnek majd halottaid, és holtestük feltámad. " ( IIz 25,8 - 26,19)
Dániel próféta (Kr.e. 167-164) megerősíti a feltámasztás reményét. " Akkor azok közül, akik a föld porában alszanak, felébrednek: némelyek örök életre, mások, hogy örök gyalázatot lássanak." (Dán 12,2-3) Majd arról tesz tanúságot, hogy "látja" az Emberfiát -hitünk szerint Jézus Krisztust-, akinek Isten hatalmat, méltóságot és királyságot adott és " szentjei nyerik el a királyságot, és az országot örökké birtokolni fogják, örökkön-örökké." (Dán 7,13-l7)
Most pedig reformált-egyházak megértésébe bízva arra kérem olvasóimat, vegyenek elő egy katolikus kiadású Bibliát és olvassák a Makkabeusok könyvének 7-k fejezetét. A történet szerint IV. Antiochus király a zsidó népet Istenének megtagadására kényszerítette. A parancsot megtagadókat kivégezték. A történetben szerepel egy anya 7 gyermekével, akiket szeme láttára egyenként végeztek ki. Az anya a hóhér-király szemébe kiáltotta: " Te gonosztevő! Földi életünk elveheted, de a mindenség királya föltámaszt minket az örök életre, mert törvényeiért halunk meg." A király a hetedik, legkisebb gyermeknek minden jót ígér, csak tagadja meg Istenét. Az édesanya ellenkezőjére biztatja legkedvesebbét, immár egyetlen élő fiát.
" Kérlek, tekints az égre és a földre, ami bennük van, mindezt, valamint az emberi nemet teremtette az Isten... Ne félj tehát ettől a hóhértól, hanem légy méltó testvéreidhez. Osztozz sorsukban, szenvedd el a halált, hogy egykor az irgalmasság idején testvéreiddel együtt visszakapjalak téged is. " ( 2 Mak 7,36 )...
Nem sokkal Jézus Krisztus születése előtt a Bölcsesség Könyvében az igazak és gonoszok jövőjéről kapjuk az Örökkévaló üzenetét: " Isten ugyanis halhatatlannak teremtette az embert, és saját hasonlatosságára és képére alkotta." Isten kezében van az igazak lelke, halhatatlansággal tele a reményük. ( Bölcs 3,1)
Tudom, kemény a szó, mi magunk is a halál porában élünk. Reményünk a halhatatlanság. Cáfolhatatlan észérvekkel nem tudjuk bizonyítani. A hit bizalmával lehet örök életre gondolni. És akinek reménye, hogy a halállal teljesen vége annak, ami és aki ő? Eddig cáfolhatatlan észérvekkel ezt sem bizonyította senki. A végső pusztulás elképzelése ugyancsak hit jellegű. Talán e kettősség szorításában írhatta a fentebb már idézett költő (Nemes Nagy Ágnes): " Egy istent kellene csinálnom,/ ki üljön fent és látva lásson /.../ csak ülj és nézz örökkön át. / Már nem halaszthatlak tovább. "
Ó, nem kell nekünk Istent csinálni. Az Emberfia, akit Dániel próféta látott, aki minden hatalmat megkapott, megszületett Betlehemben, isten-éhségünkre, halhatatlanság-szomjunkra Ő a megoldás. Maga mondotta: "ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET. ( Jn 11,25 ) Egyedül Ő képes megteremteni" a valóságon alapuló, az értelem előtt igazolható, és éppen ezért a teljesen ésszerű bizalmat, hogy van örök élet." (Hans Küng)

 


Kedves Olvasó! Az íráshoz csak regisztrált, és bejelentkezett tagok írhatnak hozzászólást!

Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007