2024. május 29. szerda,
Magdolna napja.
Kalendárium
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Názáreti Mária
Megnyitás önálló lapon Hozzászólások, kritikák

                                                                - vallomás -

NÁZÁRETI MÁRIA - ama falu legszebb leánya, tisztellek érintetlenségedben, tisztellek nőiességed mély vágyában,hogy anya légy. Názáreti Mária, aki édesanyáddal főztél, takarítottál, aki senki-nem-látta rejtekben imádkoztál, akinek szívében még sejtésként sem merülhetett föl, hogy mi vár rád, - szeretlek.
                                   NÁZÁRETI MÁRIA hallom nevetésed a fiatal lányok együtt nevetésében, látom mosolyodat, amelyben bizalommal nézel a rád mosolygókra. Tudom, egyszerűség volt köntösöd, legszebb a názáreti lányok között és vártál, vártál, mint a föld minden lánya várakozással teli.
                                   NÁZÁRETI MÁRIA jött az Ég küldöttje, és te, aki mindenkor hittél, meglepetés nélkül hallgattad szavát, értetted szavát. Igent mondtál az Isten üzenetére, és lettél Fiának anyja és maradtál Názáreti Mária. Óh, mondd, édesanyád, jó atyád sejtette titkodat, a végső soron soha fel nem fogható misztériumot: méhedben az Isten Fiát hordozod?
                                   NÁZÁRETI MÁRIA éltél tovább, mintha semmi sem történt volna, látszólag változatlanul éltél, de belül nyugodt voltál? Jegyesed előtt, akit szerettél, előtte is őrizted titkodat? (Az angyal szólt álmában neki.) Názáreti Mária jártál a kútra, szomszédokkal beszélgettél, együtt voltál barátnőiddel megőrzött leányságod kedvességében.Semmi sem változott, míg látszódni nem kezdett Áldott Gyümölcsöd.
                                     NÁZÁRETI MÁRIA életed nyílt és titok. Benned az elgondolhatatlan Kimondhatatlan, a soha fel nem fogható MISZTÉRIUM fogant meg. Mint ember már titokzatos voltál, ám a benned emberré lett isten szíve szíveddel együtt dobogott, így teljes titokká tett, Titkos Értelmű Rózsa.
                                     NÁZÁRETI MÁRIA szültél, amint minden nő szül, aki anyává lett. Anyaivá szépült tej gazdag melledből szoptattál. Járni tanítottad gyermeked. Gügyögése szavakká tökéletesedett ajkán, hiszen embernyelven te tanítottad a szóra, az egyetlen Igét, az egyetlen Szót, Isten Szavát, - sejtetted mit teszel? Igazi nagyságod a szolgálatban van Urunk  Szolgáló Leánya.
                                     NÁZÁRETI ASSZONY, Jézus Anyja, József asszonya, így szeretlek, egyszerű koronázatlan életedben, "csak" így, elsősorban így fogadom el Fiadnak szavát: "Íme a te Anyád." Igen, Anyám vagy nekem, názáreti asszony és fiad lettem Fiad akaratából.
                                     NÁZÁRETI ASSZONY jött az idő és hallanod kellett Egyszülötted ajkáról: " Atyám dolgaiban kell lennem...", majd hozta a hír, hogy Fiad életére tőrnek és eljött az óra, amikor ő, Szerelmetes Fiad a keresztútra lépett... és kísérted Őt.
                                    NÁZÁRETI MÁRIA mi mindent tudtál már addig is? Most megtapasztaltad, amit sok-sok anya átél: szenvedni látod gyermeked és még csak meg sem érintheted.Haldoklásának tanúja, együtt érző részese lettél. Hét tőr járta át lelked. Vigasz volt a végrendelet? "Íme a te anyád. Íme a te fiad!" Könnyes tekinteted válaszolta: "Legyen nekem a te igéd szerint."
                                   NÁZÁRETI MÁRIA tanúja lettél a Feltámadottnak, bár semmi sem írja megölelhetted a Feltámadottat, aki neked a fiad, szülted, szóra tanítottad, imád kísérte minden lépését, halott Szent testét a sír ölelése előtt öledben ringathattad, ó egyetlen sor nem írja, hogy Fiad megölelt és megölelhetted feltámadt Egyszülöttedet, egyetlen írás sem szól róla, de én hiszem.
                                     NÁZÁRETI MÁRIA Jézus elmondhatatlanul szeretett, ő, aki tudta és tudja, mi van az ember szívében, aki jól tudta a vajúdó asszony fájdalmát és felszabadult örömét, jól ismerte a gyermekét temető anya kínját, óh hogyne vigasztalt volna meg, újra élőn eleven ölelésével Fájdalmak Asszonya, hogy Boldogasszony legyél?!
                                   NÁZÁRETI MÁRIA, íme özvegyen és Fiadtól "árván", (furcsa árvaság, amikor nem a gyermek marad árva szülő nélkül, hanem a szülő anya gyermeke nélkül), árván és özvegyen éltél tovább Názáretben,
                                  tisztellek és í g y  tisztellek, Názáreti Mária, Jézus Anyja, akarata szerint nekem is anyám, szeretlek, még akkor is, ha gyermekségem tökéletlen, töredékes, ám tiszteletében teljes...

2001-2014
                                                                                                                                      
Kedves Olvasó! Az íráshoz csak regisztrált, és bejelentkezett tagok írhatnak hozzászólást!

Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007