2024. július 19. péntek,
Emília napja.
Kalendárium
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Higgyetek!
Megnyitás önálló lapon Hozzászólások, kritikák

A Prima Primissza díjas Csókay András professzor (jelenleg a Honvéd Kórház idegsebész főorvosa), "Agysebészet rózsafüzérrel" című könyvében írja: "Egy életcélom van: állandóan igazodni az evangéliumhoz. Megprobálom orvos és helyi tudományokat művelő társaimnak bizonyítani, hogy hitünk és értelmünk együtt az igazság lelke, az értelmünk önmagában semmit sem ér."

Aki ezt vallja, nagy hitű ember. Feltétlen bizalommal van Jézus Krisztus iránt. E bizalom nyilván kölcsönös, hiszen Jézus értékeli a nagy hitű embereket. Gondoljunk csak a Századosra, akinek súlyos beteg lett szolgája Kafarnaum városában. Jézushoz sietett és kérte, gyógyítsa meg. A Mester azonnal indult volna, ám a Százados méltatlannak érezte, hogy házához fáradjon.
- "Csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én szolgám."  - Jézus elcsodálkozott e hit láttán.
- "Bizony mondom nektek, egész Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél." - Még abban az órában meggyógyult a Százados szolgája.
Jézus igényli, akarja a hitet.  Működése elején, Galileában hangzott el először felszólítása: "Elközelgett Isten országa. Tartsatok bűnbánatot és higgyetek Istenben." (Jn l4,l)
Hitet kér: "Higgyetek Istenben és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. " (Jn l4)
Márk evangéliumában pedig ezt olvassuk: "Higgyétek, hogy minden, amit imádkozva kértek, elnyeritek és meg lesz nektek. " (9,22)
A hit gyógyít.
Történt, hogy az utcán nagy tömeg kísérte. Érezte Jézus, valaki ruháját érinti. Egy 12 éve beteg asszony remélte, ha csak érinti ruháját, meggyógyul. A Mester részvéttel mondta neki: " Hited meggyógyított téged!" (Mt 9,23)

Más alkalommal két vak kiáltozott, hogy adja vissza látását.
- "Hiszitek, hogy meg tudom tenni?" - kérdezte tőlünk.
- "Igen! Uram!"  - És elhangzott a gyógyító isteni szó:
- "Legyen hitetek szerint. " (Mt 9,27)
És akiknek kicsi a hite? Türelmes hozzájuk, bár szavaiban feddés is van. Történt, hogy hajóval a tengeren voltak. Ő elaludt. Vihar támadt. Felborítással veszélyeztette a hatalmas szél a hajót. A tanítványok rémülten ébresztették fel az Urat.
- "Miért vagytok gyávák és kishitűek?" - Majd lecsöndesítette a vihart. 
Egy más alkalommal vízen járva közeledett halászó apostolaihoz. Azok kétkedve nézték. Péter kiáltott neki:
- "Ha te vagy Uram, parancsold, hogy hozzád menjek."
- "Gyere."  - Péter elindult a vízen, ám szél támadt, megijedt és kiáltozott:
- "Uram, ments meg!"  - Jézus megfogta kezét és kiemelte a vízből.  - "Te kishitű, miért kételkedtél? " (Mt 14,31)
Vagy gondoljunk Tamás apostolra, aki nem hitte, hogy feltámadt a sírból. Jézus megjelenik a kételkedőnek, kéri, kezével érintse a szögek helyét, oldalába, szívsebébe tegye ujjait.
- "Én Uram, Istenem!" - kiáltotta leborulva Tamás.
Jézus csak ennyit mondott:
- "Ne légy hitetlen, hanem hívő. " (Jn 20,27)
Valószínű ugyancsak kételkedő vagy hitetlen apa kétségbeesetten ment hozzá, hogy gyógyítsa meg beteg gyermekét. Jézus szava hozzá:
- "Ha tudsz hinni, minden lehetséges annak, aki hisz." 
- "Hiszek Uram! Segíts hitetlenségemen!" - Jézus segített, a gyermek meggyógyult.
A hit élet. 
"Mert Atyám akarata az, hogy mindenkinek, aki látja a Fiút és hisz benne, örök élete legyen és én feltámasztom őt az utolsó napon. " (Jn 40)
"Aki bennem hisz, ha meghal is élni fog. " ( Jn 11,25)
A hit boldogság forrása.
Jézus állítja, hogy boldog, aki hallgatja Isten szavát - aki nem botránkozik meg őbenne - aki megérzi Isten vonzását, akit asztalához hív - és "Boldogok, akik majd hisznek, anélkül, hogy láttak volna." (Jn 20,29)


Nyilván dr Csókay András idegsebész sem látta Őt, mégis hisz.  Megvallja. Most legyen a kérdés, mi hiszünk? Jézus tőlünk is kérdezi:
- " Hol van a hitetek? "(Lk 8,25)
Eltűnődhetünk Jézus rejtélyes mondásán, kérdésén:
- "Amikor eljön az Ember Fia, vajon talál-e hitet a földön?" (Lk 18,8)
Töprengjünk a válaszon, de a fontos, vajon bennünk most talál hitet? Nagy hitet, mint Kafarnaum Századosában, és elcsodálkozik. Vagy inkább halljuk kérdését hozzánk is: miért vagytok gyávák és kishitűek? Talán őszintén magunk is ezt mondjuk: "Hiszek Uram, de segíts hitetlenségemen!"
Ha így van, akkor se féljünk kételkedéseinkben, majd Ő megadja a lehetőséget, hogy "érinthessük", mint Tamás. És majd meghalljuk nyugtató szavait: " Ne légy hitetlen, hanem hívő!"

Te mit mondanál?

Városunk Kossuth terén megpihentem egy padon. Balomon a templom, jobbon Dózsa szobra. Majd váratlanul ismerős ült mellém. Kézfogás után azonnal kezdte a beszélgetést.
- A Panorámában olvastam cikkedet. Valami idegsebész hitvallását idézted. Jó, jó... Ám egy fecske nem csinál nyarat!
- Egy fecske valóban nem csinál nyarat - válaszoltam -, ám jelezheti, van tavasz, nyár. A hit nem lármás, nem hivalkodik. Csöndes, bár ha kell, megszólal.
- Ismersz más tanúságtételeket is?
- 2012-ben a Vigilia közismert embereket keresett meg azzal a kéréssel, válaszoljanak arra a kérdésre: mit jelent az Ön életében a hit? A válaszokat azután a folyóirat decemberi számában közölték.
- Mondanál néhányat?
- Inkább idézek  részleteket belőlük magazinunk legközelebbi számában.
                            
Tisztelt Olvasóim, ismerősömnek tett ígéretemet most teljesítem. Meggyőződésem, a vallomások gondolkodásra késztetnek.

Hegedűs Endre, zongoraművész:
- "Válaszom: mindent! Azt mondta valaki egyszer, hogy zene nélkül lehet élni, de minek? Úgy módosíthatom e kijelentést, hogy hit nélkül egészen egyszerűen nem lehet élni! Az ember a végtelenre vágyó lény, és képesek vagyunk felfogni a transzcendens jelekből, hogy a Teremtő Isten végtelenül szeret minket."

Lábady Tamás, bíró:
- "Életemnek hamar lényegi részévé vált a hit, amely az élet értelmét az etikus, a mindig jobbat akaró emberi cselekvésekben és ennek transzcendens dimenziójában látja. Rácsodálkoztam a felismerésre, hogy a hit - az én hitem is -, a lélek Istenre nyíló ablaka."

Hankiss Elemér, filozófus:
- "Úgy tudom vannak teológusok, akik szerint kételyekkel való küzdelem kiküszöbölhetetlen s fontos eleme a keresztény ember életének is. (...) Hiszek abban, hogy keresni lehet és kell az igazságot. De nem vagyok biztos abban, hogy az ember valaha is megfejti majd a világmindenség, az élet, a léten túli tartomány végső titkait. (...) A "hitetlenek" nem csak azok, akik nem hisznek Istenben vagy valamilyen természetfeletti, transzcendens lényben, szellemben. Azok az igazi hitetlenek, akik nem hisznek semmiben. Se Istenben, se emberben. Nem hisznek önmagukban. Nem hisznek az életben, az élet szentségében. Nem hisznek az öröm lehetőségében. Nem hisznek abban, hogy segíthetnek másokon. Nem hisznek abban, hogy az életnek lehet, van értelme.(...) Aki hisz Istenben, annak tudnia kell/sejteni kell, hogy milyen Istenben hisz. A Világmindenség Teremtőjében? A gondviselőben? Az "órás-mester" Istenben? Az ítélkezőben? A megváltóban? A bűntetőben? A megismerhetetlenben? A szabadság Istenében? A Gonosszal küzdő Istenben? A kísérletező Istenben? "A kockát vető Istenben?" Az emberrel együtt teremtő Istenben? A magányos Istenben? Paul Tillich vagy John Caputo "Istenen túli Istenében"? (...) Tennysonnal értek egyet. Hőse, Odisszeusz, élete alkonyán is hinni tudott, hinni akart abban, hogy még felfedezhet új világokat:

"El a parttól, és hasítsuk a zengő
barázdákat, akarom, hogy repüljünk
túl a napon s túl minden nyugati
csillag fürdőjén... Sok titok van még..."

Eőry Ajándok, orvos-természetgyógyász:
- "Ha befelé tekintek magamba, így fogalmazok: a hit lényege , hogy erőt ad. Kikezdhetetlen erőt. Az embertől mindent elvehetnek, a házát, ruháját, a pénzét, az ennivalót, de hitét nem vehetik el. (...) Az én hitem kikezdhetetlen. Persze nem merülhet ki az ember hitvallása olyan "steril" körülmények között, mint a templomban, vagy a kutatóintézet falai között. Le kell merülni a mélyre, és keresni kell a találkozásokat azokkal, akik ránk szorulnak a segítségnyújtásban."

Freund Tamás, agykutató:
- "Hiszem, hogy az anyagi világ evolúció általi megteremtésének fő célja az ember megalkotása volt, aki ezáltal a Teremtő képmásaként, de anyagi testet is öltve, képessé vált az anyagi világgal, azon belül elsősorban az embertársaival kölcsönös viszonyra. Az anyagi test, párosulva a Teremtő felől sugárzó kegyelem felismerésével és elfogadásával, lehetővé teszi a lélek számára, hogy ezeken a kölcsönhatásokon keresztül érdemeket szerezzen, és ezáltal üdvözöljön, azaz elnyerje (visszanyerje?) a tér-idő dimenziókon túli öröklét képességét.(...) Hiszem, hogy az érdemszerzés elsődleges módja az önzetlen szeretet, az a képesség, kegyelmi állapot, hogy meglássam minden embertársamban a Teremtő képmását."

Medveczky Ádám, karmester:
- "Hiszek, nem csupán gyanítok és sejtek. Számomra a hit csoda, amely gyermekkorom óta fokozatosan és egyre erőteljesebben kialakult bennem. A mechanikus vallásgyakorlatot, majd a csupán  érdeken alapuló hitet a szilárd meggyőződés és a láthatatlan dolgok bizonyossága váltotta fel, az Isten létezésébe vetett hit. Hitem az esendő ember hite, amely által igyekszem erőtlenségeimet, hiányaimat kijavítani. Hit nélkül olyanok vagyunk, mint színes üvegablakok sötétben. (...) A muzsika (ha eltekintünk a fizika rezgéstanától) ugyanúgy, mint a hit, a gondolat, fogalmi szférák felemelő meggyőző valósága. Hit, zene, magyarság! Ez az a három pillér, amihez igyekszem méltónak lenni."

Süveges Gergő, műsorvezető:
- "De vajon kicsoda és milyen az az Isten, akivel kapcsolatban vagyok? Ő számomra irgalmas. Másodsorban alázatos. És mindenekfelett: szerető. (...) Az én Istenem az életét adta értem. az egyetlen Isten, aki nem azt mondja: ha megteszed ezt és ezt, és még ezt is, akkor majd szeretni foglak. Ő csak annyit mond: mielőtt lettél, én már szerettelek. Fel tudom fogni mit jelent ez? Szeretete mérhetetlen boldogsággal tölt el."

Török Ferenc, építész:
- "Az emberi személy egyszerre testi és szellemi lény, és részesedik az Isten képmás méltóságában. Az összes ember egyetlen emberi nemet alkot, az Istenhez rendelt élet egyenlőségében és szabadságában. Számomra a "hiszek Istenben" állítás a legfontosabb, ez a forrása az összes többi, az emberre és világra vonatkozó igazságnak."


Ha ismét a főtér padján üldögélek a platánok lombja alatt, vajon ismerősöm elmondja-e gondolatait a fentiekkel kapcsolatban? Meggyőződésből osztottam meg másokkal is e vallomásokat. Nem kívántam senkit semmiről meggyőzni. Csupán azt, foglalkozzunk embervoltunk lelki jelenségével, amely jelentkezik anélkül, hogy felkérnének, mi magunk is válaszoljunk a kérdésre: mit jelent a hit?  Az ember nem némíthatja el belső suttogását vagy kiáltását, melyet lelke fogalmaz meg. Az istenkeresés vágyával történik az, hogy a Google keresőprogramba havonta 55 millióan ütik be az Isten szót, 35 millióan az egyházat és 25 millióan Jézus nevét. Keresésünk akkor nem hiábavaló, ha él bennünk a hit.
Ha ismét mellém ül ismerősöm, meghallgatom és idézem neki a kérdést:
- Milyen helyet foglal el az Ön életében a hit? És kérdezném:
- Te mit mondanál?
És olvasóim mit válaszolnak önmagukban önmaguknak?
Kedves Olvasó! Az íráshoz csak regisztrált, és bejelentkezett tagok írhatnak hozzászólást!

Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007