2024. május 29. szerda,
Magdolna napja.
Kalendárium
Bejelentkezés
név:
jelszó:
Jegyezze meg a nevet és a jelszót ezen a gépen!

Beküldés
Kedves Látogató!
Ha írást szeretne beküldeni a szerkesztőségünkbe, kérjük, azt a bekuldes@aranylant.hu elektronikus levélcímen keresztül tegye. Bemutatkozó levelét - pár írásának kíséretében - is ezen a címen várjuk!
Keresés

tartalomban is keressen (több időt vehet igénybe) ha nem jelöli be csak a szerző nevében és a címben keres

Beállítás
Az Aranylant jelenleg 1024 képpont széles monitorra van optimalizálva.
1024
1280
Száz könyv 15.
Megnyitás önálló lapon Hozzászólások, kritikák

67. Edgar Allan Poe művei

A fiatalon meghalt Edgar Poe, aki a nevelőszüleitől kapva az Allan nevet úgy lett az amerikai irodalom legnagyobb alakja, hogy szellemétől és a mentalitásától semmi sem volt idegenebb, mint az amerikanizmus.
Ír felmenői, skót nevelőszülei, európai irodalmi hatások messzire vitték a puritán eszméktől, majd idegbetegsége, alkoholizmusa, víziói és különcségei az emberiségtől is eltávolították.
Nem evilági alak volt, a szenvedései az égig nőttek, gondolatai a föld mélyében jártak.
Különös kapcsolata a halállal a sorozatos családi tragédiáktól függetlenül is kialakulhatott benne, valószínűleg az egész életen át tartó üldözöttsége mutatott neki egy másik utat, messze attól a komor és öntelt világtól, amelyben élt.. Szökései, szenvedélybetegségei kényszerű menekülések voltak a hétköznapitól.
Életműve egy vaskos könyvben elfér, kevés versének egy része átlagos, de van egy tucatnyi, mely ameddig lesz költészet a világon, mindig fényes csillag marad a líra egén.
Novellái közül a mai napig is népszerűek félelmetes történetei, s még ügyeskedő filmkészítők sem tudják lezülleszteni azokat.
Poe egyik nagy érdeme a bűnügyi regény feltalálása. Valószínűleg ösztönös tiltakozás volt a kispolgári mentalitással szemben, de legtöbbjük olvasásakor az olvasó arra gondol, hogy egy újabb szökés volt a való élettől.
Poe-ban a hozzáértők a kimagasló esszéírót tisztelik a leginkább, s Poe hatása akkoriban valóban az egész európai irodalmat megtermékenyítette. Évtizedekkel korábban feltalálta a l’art pour l’artot, mint a franciák, s Keats mellett ő volt a Szépség felkent papja.  Poe nélkül elképzelhetetlen Baudelaire, Oscar Wilde vagy éppen Paul Valery.

68. Nathaniel Hawthorne A skarlát betű

Az a kor, melyet bátran nevezhetünk Poe korának, ontotta a nagy tehetségeket Thoreau-tól Emersonig, Whitmantól Twainig.
De ennek a kornak van egy regénye, mely szellemével és lélektani finomságával messze a többi fölé nő, Nathaniel Hawthorne A skarlát betű című szerelmi története.
Ez a mű a házasságtörés nagy regénye, ahogy az Anna Karenina, de mégis egészen más, mint a tolsztoji mű. Szépsége és aktualitása mára sem évült el, mert amíg ember él ebben a világban, a szépség lesz az egyik legnagyszerűbb erény, ahogyan a vaskalaposság és az álszenteskedés is csak az emberrel együtt hal ki. Sokak számára a női önfeláldozás apoteózisa, de legalább annyira kötelező olvasmány a férfiaknak, ahogyan az Anna Karenina tanítása is az öntelt és unalmas férjeknek szól.
Tolsztoj művénél azonban vaskosabb, kevésbé dús, kevesebb benne az analitikus fegyelem, de több az ösztönös nagyszerűség, s valójában igazi romantikus mű, ahogy Hawthorne minden műve romantikus még akkor is, ha a realizmus díszleteit próbálja előtérbe tolni. Az olvasó itt is érzi, hogy a háttér fontosabb, s a kimondott szavak pátosza mögött ma már idegen szenvedélyek lüktetnek.
Hawthorne számára sikert és a jólétet hozta el az első nagyregénye, s erre a szintre sohasem tudott felemelkedni. Viszont elmondható, hogy A skarlát betű nemcsak Hawthorne vezeklése volt ősei bűnei miatt, hiszen felmenői egyike bíróként ítélte el a salemi boszorkányper vádlottait, hanem a regényirodalom egyik legszebb remekműve, melynek meséjét napjainkban váltja aprópénzre a leghitványabb bulvárirodalom.

69. Tormay Cecile írásművészete

A legnagyobb nőírónk volt, ha ennek a kifejezésnek van értelme a férfiasan erős és bátor egyéniségének magasztalásakor.
Hatalmas nyelvismerete, európai kultúrája, finom intellektusa, klasszikus arányérzéke a legnagyobbak közé emelte. Novelláira hamar felfigyelt a Nyugat, műfordító nagyságát Klebelsberg  egészen korán észrevette, ebbéli munkáját nagyvonalúan támogatta. Regényei a történelmi Magyarország európai nagyságát és morális hegemóniáját mutatta meg jókais nagysággal, Szabó Dezső-i ékesszólással, Tóth Árpád-i tisztasággal.
Regényeiben sohasem billent ki a pátosz vagy az öncélú naturalizmus felé.
A bolsevizmus összes kártékony tendenciáját Európa boldogabbik fele a Bujdosó könyvből ismerhette meg.
Népszerűsége európai rangot szerzett neki, könyveit majd egy tucat nyelvre fordították le.
Hatásában legnagyobb műve a Bujdosó könyv.
Soha senki nem tudta hitelesebben megrajzolni a bolsevizmust világra vajúdó, fegyházviselt gazembereinek portréját.
Ennek a csodálatos könyvnek nemcsak bámulatos történelmi korrajza, csak a legnagyobbakhoz mérhető stílusa a legfőbb erénye, hanem azok a pasztellképszerű hangulatok, melyek oldalak sokaságain úgy emelik vissza az olvasót az elveszett időbe, ahogy csak a zene képes felvillantani az öntudat mélyéről az örök emberi nagyszerűséget.

Kedves Olvasó! Az íráshoz csak regisztrált, és bejelentkezett tagok írhatnak hozzászólást!

Könyvajánló
Hét Krajcár Kiadó
vé vé vé (pont) mys (pont) hu - 2007